>Matematica-Informatica

>

Achizitioneaza materialul util pt propria lucrare de licenta, lucrare de diploma, proiect de licenta, referat sau comanda o teza de cercetare unica.

LUCRARE LICENTA: MATEMATICA – INFORMATICA

-Limbaje de programare
-Screen Saver
-Analist programator
-Motor de cautare pe WEB
-Sistem informatic de management al lucrarilor
-Analiza formei canonice Jordan. Endomorfisme Nilpotente
-Analiza generala a multimilor partial ordonate si a laticilor
-Analiza interpretarilor economice a functiilor reale de mai multe variabile
-Analiza operatorilor liniari si derivari particularizata pe campuri vectoriale
-Analiza sectiunilor plane prin cuadrice
-Aplicabilitatea teoriei stabilitatii in ecuatiile diferentiale
-Aspecte ale predarii problemelor de colinearitate si concurenta
-Aspecte ale specificului cognitiv al matematicii
-Aspecte matematice ale suprafetelor si curbelor dezvoltate de Bezier
-Aspecte matematice privind calculul integralelor in forma compacta
-Aspecte privind metodica predarii problemelor de concurenta si coliniaritate
-Aspecte teoretice ale fotosferelor solare
-Elementele si particularitatile claselor speciale de functii univalente
-Eroarea media patratica a locului de intersectie a liniilor
-Integrale si module Hopf. Algebre Hopf
-Particularitati aplicative ale schemelor de aproximare
-Realizarea comunicatiei de date prin MathCad si modelare matematica
-Rolul calculatorului in rezolvarea problemei complementaritatii
-Sisteme de ecuatii lineare rezolvate cu ajutorul metodelor numerice
-Studiu comparativ al Suprafetelor Bezier si B Spline rationale
-Studiu comparativ privind limitele cresterii si cresterea limitelor
-Studiu de aplicabilitate a teoriei numerelor in matematica de gimnaziu
-Studiu de caz asupra numerelor lui Fibonacci
-Studiu de caz privind aproximarea functiilor particularizat in sensul lui Cebisev
-Studiu privind curbura grupurilor Pseudo – Riemanniene
-Studiul asupra corpurilor si inelelor
-Studiul elementelor ireductibile si prime dintr-un domeniu de integritate
-Studiul intercalarilor prin prisma Inegalitatii si Trucului Cebisev
-Utilizarea unor modele de sincronizare a proceselor paralele in studiul retelelor algebrice Petri

-Analiza algoritmilor utilizati pentru detectia si corectia erorilor
-Analiza asupra importantei si rolului procesului de simulare si optimizare a retelelor de comunicatii
-Analiza asupra instruirii asistate de calculator la disciplinele tehnologice
-Analiza asupra specificatiilor de contabilitate
-Analiza codarii semnalului vocal in sistemul GSM
-Analiza comparativa a suportului soft oferit de diferite medii de programare pentru programarea Socket
-Analiza comparativa intre BitDefender si alti antivirusi. Repozitionarea BitDefender
-Analiza comparativa intre transmisia cu o singura unda purtatoare si OFDM
-Analiza comparativa intre un sistem informatic si un sistem informational
-Analiza comunicarii intr-o retea moderna prin VoIP
-Analiza financiara a unei societati comerciale printr-un sistem informatic
-Analiza interfatei utilizator universale pentru dispozitive wireless
-Analiza interogarilor in bazele de date relationale
-Analiza managementului procesului decizional. Aspecte ale testarii aplicatiilor software
-Analiza metodelor si obiectelor ciberneticii economice
-Analiza modului de proiectare si modelare a retelelor de calculatoare
-Analiza optiunilor de publicitate in cadrul comertului electronic
-Analiza performantelor sistemelor de calcul prin retele Petri
-Analiza privind proiectarea unei solutii de comert electronic
-Analiza proiectarii produselor software destinate invatari asistate de calculator
-Analiza securitatii serviciilor web
-Analiza sistemelor de baze de date distribuite
-Analiza sistemelor informationale. Realizarea unei aplicatii de generare a facturii telefonice
-Analiza sistemului de informational de intocmire si prezentare a situatiilor financiare
-Analiza sistemului informatic de evidenta a elevilor particularizat pe o scoala
-Analiza tehnologiilor pentru asigurarea securitatii tranzactiilor in comertul electronic
-Analiza unor protocoale de comunicatii de nivel jos
-Analiza unui grup de discutii pe Internet
-Analiza unui sistem informatic pentru urmarirea decontarilor cu clientii
-Analiza utilizarii intranetului in comertul electronic
-Aplicatie Software pentru comert electronic
-Aplicatii dezvoltate de utilizator in cadrul arhitecturii sistemelor de calcul
-Asigurarea evidentei vanzarilor internet printr-un sistem informatic online
-Asigurarea securitatii tranzactiilor de date folosind criptografia
-Aspecte ale algoritmilor de sortare prin numarare
-Aspecte ale managementului resurselor umane particularizate intr-o aplicatie informatica
-Aspecte ale Microsoft Project 2002 implementate in training si consultanta
-Aspecte ale securitatii sistemelor informatice economice
-Aspecte ale tehnologiei Java utilizate in aplicatii
-Aspecte ale unui sistem informatic de evidenta a salariilor si decontarilor cu organismele statului
-Aspecte comparative privind comertul economic si tehnologia informatiei
-Aspecte cu privire la securitatea bazelor de date Oracle
-Aspecte generale ale unui sistem distribuit de monitorizare si control a unui proces
-Aspecte generale asupra sistemelor de gestiune a bazelor de date. Dezvoltarea unui program de contabilitate
-Aspecte generale de modelare si simulare a unui proces
-Aspecte generale privind realizarea unui curs interactiv folosind calculatorul
-Aspecte generale privind semnaturile digitale
-Aspecte particulare ale unui curs virtual de Dreamweaver
-Aspecte privind comertul electronic in contextul comertului international
-Aspecte privind costul total al operarii unei retele de calculatoare
-Aspecte privind dezvoltarea sistemelor de informare geografica particularizate prin aplicatii in ITS
-Aspecte privind interfata grafica Swing particularizate prin fire de executie
-Aspecte privind memoriile asociative bidirectionale
-Aspecte privind prezentarea metodei RMI in limbajul Java
-Aspecte privind programarea si gestionarea bazelor de date in Visual Basic
-Aspecte privind proiectarea bazelor de date distribuite
-Aspecte privind proiectarea unui sistem informational destinat unei societati comerciale
-Aspecte privind proiectarea, implementarea si securizarea unei retele eterogene distribuite
-Aspecte privind proiectarea, realizarea si implementarea unui sistem informatic
-Aspecte privind realizarea unei evidente electronice a cartilor dintr-o biblioteca
-Aspecte privind structuri de date in cadrul Oracle8
-Aspectele compresiei in formatele grafice a datelor
-Aspectele modelarii conceptuale a datelor din cadrul analizei sistemelor informationale
-Aspectele tehnologiilor web implementate in comertul pe internet
-Aspectele utilizarii programarii Java si Html in managementul educational
-Bazele tehnologiei informatiei. Arhitectura sistemelor de calcul
-Clasificarea si caracteristicile algoritmilor de sortare
-Comertul electronic prin intremediul unui site web
-Comertul electronic prin retelele de tip Intranet
-Componentele pachetului Office 2000. Utilizarea si facilitatile programelor din suita
-Consideratii generale asupra managementului resurselor intr-o retea de calculatoare
-Consideratii generale privind limbajul Logo
-Consideratii generale privind persistenta relationala
-Consideratii introductive in limbajul html
-Consideratii privind comertul electronic pe Internet
-Consideratii privind utilizarea frontpage 2002 pentru constituirea siturilor web
-Consideratii teoretice asupra Intranetului si Internetului. Analiza retelelor de tip LAN
-Construirea unui site dinamic folosind o aplicatie informatica
-Contrabilitatea si gestiunea activelor imobilizate prin intermediul unui sistem informational
-Crearea de software si hardware pentru retea
-Crearea filtrelor numerice in cadrul circuitelor logice programabile
-Crearea magazinelor virtuale ca urmare a existentei serviciilor internet
-Crearea standardelor de retele locale cu ajutorul arhitecturii LAN
-Crearea unei aplicatii cu interogare in visual basic pentru sistemele de gestiune a bazelor de date
-Crearea unei aplicatii destinate predictiei de date
-Crearea unei aplicatii online in scopul facilitarii comunicatiei intre membrii unui program pentru studenti
-Crearea unor aplicatii analizand tehnicile de parcurgere a unui graf finit
-Crearea unor baze de date multimedia si particularizarea pe aplicatii imobiliare
-Crearea unor baze de date privind codul bunelor maniere in afaceri si aplicatii in activitatea de secretariat
-Detectia si diagnosticarea defectelor bazata pe estimarea parametrilor
-Elemente si particularitati ale limbajului html
-Elemente si particularitati ale magazinului virtual ca parte integranta a comertului electronic
-Elementele si particularitatile sistemelor electronice de plati
-Evaluarea termenului necesar realizarii unui proiect utilizand matrici soft
-Evidenta activitatii unei societati comerciale particularizata intr-o aplicatie informatica
-Existenta sistemului de operare Linux in cadrul Internetului
-Folosirea unei retele neurale de tip Kohonen pentru verificarea vorbitorilor
-Generalitati data mining privind introducerea in descoperirea cunostintelor
-Gestionarea afacerilor online particularizate pe o societate comerciala
-Gestionarea planificarii activitatii unei firme de calculatoare
-Gestionarea stocurilor prin intermediul unui sistem informatic
-Gestionarea tranzactiilor in baze de date relationale
-Gestiunea marfurilor si a relatiilor cu furnizorii printr-un sistem informatic
-Gestiunea personalului unitatii in cadrul unui sistem informatic
-Implementare unui sistem interactiv de asistare a deciziei
-Implementarea interfatei VoIP pe o centrala telefonica digitala
-Implementarea proiectarii sistemelor informatice in cadrul unei firme
-Implementarea tehnologiei Corba in cadrul aplicatiilor bazate pe componente
-Implementarea unei solutii VPN pentru o firma de transport. Aspecte analitice ale retelelor virtuale private
-Implementarea unor programe de audit si supraveghere in retele de calculatoare
-Implementarea unui motor de cautare pe web
-Implementarea unui sistem OLAP in cadrul unei firme
-Implementarea unui sistem RTIS pentru o linie de transport public urban
-Licitatii online utilizand o aplicatie web
-Localizarea geografica prin implementarea unui sistem informatic
-Locul si rolul comertului electronic in cadrul societatii informationale
-Magazinul virtual al unei societati comerciale
-Modalitate de evidenta a creantelor clientilor unei societati comerciale cu ajutorul unui sistem informatic
-Modalitate de realizare a unui magazin online
-Modalitati de adnotare a unitatilor de discurs si a coreferintelor
-Modalitati de auditare a sistemului financiar al unei societati comerciale
-Modalitati de cablare a retelelor de calculatoare
-Modalitati de creare a publicatiilor cu publisher
-Modalitati de evidenta a utilajelor evidentiate printr-o aplicatie informatica
-Modalitati de gestiune si achizitie de date utilizand codurile de bare
-Modalitati de implementare a animatiilor in paginile Web
-Modalitati de interconectare a aplicatiilor office cu baze de date
-Modalitati de procesare a cunostintelor comune si distribuite
-Modalitati de proiectare a aplicatiilor de comert electronic exemplificat pe o societate comerciala
-Modalitati de promovare a afacerilor prin intermediul Internetului
-Modalitati de realizare a unui magazin virtual 3D
-Modalitati de rutare a datelor in retele IP
-Modalitati de transferare de date prin intermadiul Internetului
-Modalitati de utilizare CWS pentru realizarea interfetei pe partea de client
-Modelarea avansata in baze de date
-Oportunitatea realizarii unui flux maxim in retea prim analiza metodei de etichetare a nodurilor
-Oportunitatile Internetului in mediul economic de afaceri
-Organizarea si prelucrarea informatiilor. Analiza bazelor de date statistice
-Particularitati ale interoperarii intr-o retea
-Particularitatile algoritmilor in retelele de transport
-Particularitatile bazelor de date in mediul web
-Particularitatile compresiei de date in cadrul aplicatiilor multimedia
-Particularitatile procesului de tex mining
-Particularitatile world wide web
-Particularizari ale algebrei liniare numerice prin aplicatii ale POO in C++
-Posibilitati de imbunatatire a calitatii softului
-Prelucrarea imaginilor cu ajutorul transformatei radon
-Programarea pe obiecte. Modele utilizate in dezvoltarea de produse software
-Realizarea bazelor de date Acces prin diferite tehnici
-Realizarea contabilitatii financiare in cadrul unui sistem informatic
-Realizarea evidentei cartilor intr-o biblioteca folosint o baza de date
-Realizarea evidentei clientilor unei firme folosind o plicatie software
-Realizarea gestiunii stocurilor de materii prime si materiale printr-un sistem informatic
-Realizarea proiectarii unui dispecerat de productie destinat estimarii cantitatii de carbune excavat
-Realizarea unei grile online cu ajutorul aplicatiilor web
-Realizarea unui dictionar explicativ al limbii romane online
-Realizarea unui ghiseu bancar virtual utilizand o aplicatie informatica
-Realizarea unui magazin online in PHP
-Realizarea unui program de intocmire si emitere facturi
-Realizarea unui site cu ajutorul limbajului HTML
-Securitatea retelelor wireless. Elemente de criptografie si protocoale de securitate
-Sistem distribuit de gestionare a resurselor, implementat pe companii cu acoperire geografica mare
-Sistemul de finantare al spitalelor pe grupe diagnostice implementat printr-o aplicatie
-Studiu asupra examinarii online particularizat pe aplicatia ExamStud
-Studiu asupra problemelor rezolvabile algoritmic implementate in limbaje independente de context
-Studiu asupra securitatii bazelor de date in Oracle
-Studiu comparativ intre principalele metode de organizarea datelor
-Studiu de caz asupra evolutiei concurentei la nivelul limbajelor de programare
-Studiu de caz asupra servicilor disponibile pe internet
-Studiu de caz efectuat asupra sistemelor inteligente si microcontrolerelor
-Studiu de caz privin dezvoltarea si implementarea unui sistem administrativ pentru un camin de studenti
-Studiu de caz privind amplasarea unui centru de calcul
-Studiu de caz privind aritmetica in precizie multipla
-Studiu de caz privind criminalitatea financiar economica si informatica
-Studiu de caz privind elaborarea specificatiilor de proiectare ale unui sistem informatic pentru o firma
-Studiu de caz privind formalismele alternative pentru Semantic Web
-Studiu de caz privind formele normale in baze de date orientate obiect
-Studiu de caz privind gestiunea CD – urilor din biblioteca unei societati comerciale
-Studiu de caz privind hardware si software pentru retea de calculatoare cu aplicabilitate la Metrou
-Studiu de caz privind metodele de programare
-Studiu de caz privind modelarea si simularea unui proces biomedical
-Studiu de caz privind nevoia de servicii cu garantare a calitatii
-Studiu de caz privind realizarea unui magazin virtual
-Studiu de caz privind rezolutia automata a anaforei
-Studiu de caz privind sistemul de comert electronic
-Studiu privind achizitia de cunostinte si evaluarea de expresii Fuzzy
-Studiu privind analiza viabilitatii economice si manageriale in cadrul comertului electronic
-Studiu privind compresia audio mpeg
-Studiu privind dirijarea si taxarea apelurilor internationale
-Studiu privind folosirea arborilor si algoritmilor in protocoalele de rutare
-Studiu privind implementarea unui sistem informatic unei firme de distributie
-Studiu privind metode de alocare a memoriei principale si sisteme de operare
-Studiu privind metode de efectuare a platilor in comertul electronic
-Studiu privind modelarea sistemelor distribuite
-Studiu privind modul de implementare web a tranzactiilor electronice
-Studiu privind programarea orientata obiect in sisteme distribuite
-Studiu privind proiectarea algoritmilor orientate pe problema
-Studiu privind proiectarea si realizarea unui produs software destinat navigatiei radar
-Studiu privind proiectarea unui site web destinat realizarii licitatiei electronice
-Studiu privind proiectarea unui suport software a modului de informare in cadrul simulatorului de navigatie
-Studiu privind realizarea unui site
-Studiu privind reproiectarea unui sistem informational
-Studiu privind sistemul de gestiune al bazelor de date
-Studiu privind tehnologia Data Warehouse ca metoda de analiza factoriala
-Studiu privind traficul in retelele de telecomunicatii
-Studiu privind utilizarea calculatorului in calculatia costurilor prin metoda pe comenzi
-Studiu privind utilizarea sistemelor expert in marketing, promovare si vanzare
-Studiu privind utilizarea unui pachet de programe in cadrul unei firme
-Studiul algoritmilor de performanta pentru analizoare sintactice de tip LR
-Studiul operatiilor concurente asupra unor baze de date
-Tehnologia ASP folosita in accesarea unei baze de date
-Transmisie de date prin inermediul CDMA si OFDM
-Utilizarea Access pentru proiectarea unei aplicatii
-Utilizarea JPS in gestionarea unei baze de date multimedia
-Utilizarea metodelor statistice in crearea unui sistem de adnotare cu parti de vorbire
-Utilizarea PHP – ului in scopul educatiei interactive
-Utilizarea Php si bazelor de date MySql pentru crearea unei pagini web
-Utilizarea programului Comnet III pentru implementarea si simularea topologiei unei retele
-Utilizarea tehnologiei Microsoft in aplicatiile bancare online pentru credite de consum
-Utilizarea tehnologiei Servlet in generarea dinamica a paginilor Web
-Utilizarea tehnologiilor client – server in realizarea programelor de retea
-Utilizarea unei aplicatii in scopul invatarii asistate de calculator
-Utilizarea unui produs informatic specializat in organizarea contabilitatii de gestiune
-Utilizarea VHDL in realizarea unui program de simulare circuite deschise
-Utilizarea Visual C++ in procesarea imaginilor
-Utilizarea Visual C++ pentru programare Windows
-Utilizarea XML in baze de date

––––––––––––––––––––––
Lucrari de licente, lucrari de diploma la super preturi la proiectedelicenta.blogspot.com

Reclame

One Response to >Matematica-Informatica

  1. DUMITRU CLAUDIA spune:

    proiect disertatie informatica „Viitorul informaticii – html 5 si css 3”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: